Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu zdrowytrening.pl

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania z serwisu zdrowytrening.pl
 • Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zaakceptowania go poprzez korzystanie z niniejszego serwisu.
 • Korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Definicje

 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem URL: https://zdrowytrening.pl
 • Użytkownik: Dowolny podmiot korzystający z zdrowytrening.pl
 • Administrator: Mateusz Bućko

Treść witryny

 • Korzystanie z tej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Webmaster zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę danych, które mogą wyniknąć z korzystania z tej witryny.
 • Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w serwisie i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym praw autorskich, prywatności i innych.
 • Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za inne strony internetowe, do których prowadzi serwis.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania jakie Użytkownik podejmuje pod wpływem serwisu zdrowytrening.pl
 • Administrator serwisu podejmuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego funkcjonowania i dostępności niniejszego serwisu, jednak nie gwarantuje jego ciągłego, nieprzerwanego działania.
 • Treści publikowane w Serwisie chronione są prawem autorskim przysługującym autorom.

Polityka prywatności

Przed skorzystaniem z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, która znajduje się pod adresem: https://zdrowytrening.pl/polityka-prywatnosci-i-ciasteczka/ Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że nasza strona internetowa znajduje się na terenie Polski. Jeżeli uzyskasz do niego dostęp z innego regionu świata, w którym obowiązują inne przepisy regulujące zbieranie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych, dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza Twoją zgodę na przesyłanie Twoich danych do Polski oraz ich przetwarzanie i przekazywanie zgodnie z obowiązującymi Polskie prawo.

Subskrypcja newslettera

 • Serwis zdrowytrening.pl korzysta z newslettera zewnętrznego serwisu MailerLite Limited, posiadającego spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod adresem Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia. Dane przekazane idea-screening.com w związku z korzystaniem z tej witryny przekazywane są do witryny mailerlite. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda na zapisanie się na listę mailingową. Więcej informacji: www.mailerlite.com/legal
 • Użytkownik decydujący się na zapisanie się do newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje o nowych wpisach na blogu, ofertach sprzedażowych i reklamowych, linkach partnerskich prowadzących do produktów na innych stronach internetowych, aktualnościach oraz otrzymywanie innych informacji.
 • Serwis umożliwia użytkownikom zapisanie się do listy mailingowej (newslettera), która będzie przesyłana na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
 • Aby zapisać się do newslettera, użytkownik musi podać swój adres e-mail oraz może podać nazwę (imię). Następnie użytkownik musi potwierdzić swój adres e-mail poprzez kliknięcie przycisku akceptacji w wiadomości przychodzącej na podany adres e-mail.
 • Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie przycisku rezygnacji znajdującego się w stopce każdej wiadomości e-mail lub kontaktując się z administratorem Serwisu.

Zmiany w regulaminie

 • Regulamin ten może ulec zmianie.
 • Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie. Kontynuowanie korzystania z serwisu po zmianach oznacza akceptację nowego regulaminu.

Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych

 • Administrator podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
 • Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Treści osadzone na innych stronach internetowych zachowują się tak, jakby użytkownik odwiedził tę witrynę bezpośrednio. Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać plików cookie, włączać systemy śledzenia stron trzecich i śledzić Twoje interakcje z Materiałami osadzonymi
 • Administrator serwisu zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem oraz polityką prywatności dostępną w serwisie.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Serwisu w celu umożliwienia korzystania z funkcji Serwisu, w tym otrzymywania newslettera.
 • Skargę na przetwarzanie danych osobowych można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce (uodo.gov.pl)

Postanowienia końcowe

 • Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane w oparciu o prawo właściwe dla siedziby Administratora Serwisu.
 • Postanowienia te stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a administratorem serwisu i regulują korzystanie z usług oferowanych w ramach serwisu.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego regulaminu użytkownik może kontaktować się z administratorem serwisu pod adresem e-mail – mbzdrowytrening@gmail.com