You are currently viewing FBW czy SPLIT?

FBW czy SPLIT?

Jeśli chodzi o trening ciała, istnieją dwa główne podejścia: trening całego ciała lub podzielenie treningu na partie mięśniowe. Obie metody mają swoje zalety i wady, a najlepsze podejście będzie zależeć od indywidualnych celów, preferencji i aktualnego poziomu sprawności.

FBW

Trening całego ciała, znany również jako trening całego ciała, to podejście, w którym sesja treningowa jest ukierunkowana na wszystkie główne grupy mięśni podczas jednej sesji. Może to obejmować ćwiczenia takie jak przysiady, martwy ciąg, wyciskanie i wiosłowanie, które działają jednocześnie na wiele grup mięśni. Trening całego ciała jest uważany za metodę bardziej efektywną czasowo, ponieważ pozwala uderzyć we wszystkie główne grupy mięśni podczas jednego treningu, zamiast rozkładać je na wiele sesji. Jest to również świetna opcja dla osób, które mają ograniczony czas na ćwiczenia i chcą zmaksymalizować efekty w krótszym czasie.

Jedną z głównych zalet treningu całego ciała jest to, że może on promować ogólną siłę i masę mięśniową. Ponieważ pracuje całe ciało, łatwiej jest utrzymać równowagę siły i masy mięśniowej w całym ciele, zapobiegając zaburzeniom równowagi mięśniowej. Dodatkowo trening całego ciała może pomóc w poprawie wydolności układu sercowo-naczyniowego, ponieważ często stosowane w tego typu treningu ćwiczenia to ćwiczenia wielostawowe i złożone, które wymagają dużej energii, co może prowadzić do przyspieszenia akcji serca.

SPLIT

Z drugiej strony trening określonych grup mięśni, znany również jako trening dzielony, to podejście, w którym różne grupy mięśni są trenowane w różne dni. Może to obejmować ćwiczenia, takie jak wyciskanie klatki piersiowej, wyciskanie nóg, podciąganie na drążku i uginanie bicepsów, które są ukierunkowane na określone grupy mięśni. Trening dzielony jest uważany za bardziej skuteczny w przypadku hipertrofii mięśni i może być bardziej korzystny dla tych, którzy chcą skupić się na budowaniu określonych grup mięśni lub dla sportowców, którzy muszą celować w określone grupy mięśni w swoim sporcie.

Jedną z głównych zalet treningu dzielonego jest to, że pozwala on skupić się na określonych grupach mięśni, co może pomóc w promowaniu wzrostu i definicji mięśni. Dodatkowo trening dzielony pozwala trenować z większą intensywnością i objętością, co może prowadzić do większego wzrostu mięśni. Co więcej, trening dzielony może być bardziej korzystny dla osób, które trenują już jakiś czas i mają już dobry poziom sprawności, ponieważ pozwala na bardziej szczegółowy trening i progresję.

Zarówno trening całego ciała, jak i trening dzielony mają swoje zalety i wady, a najlepsze podejście będzie zależeć od indywidualnych celów, preferencji i aktualnego poziomu sprawności. Trening całego ciała jest uważany za bardziej efektywny czasowo i może promować ogólną siłę i masę mięśniową, podczas gdy trening dzielony pozwala na bardziej szczegółowy trening i progresję oraz może być bardziej korzystny dla hipertrofii mięśni i definicji mięśni. Wybierając najlepszą dla siebie metodę treningu, ważne jest, aby wziąć pod uwagę swoje cele i poziom sprawności.